Contact details:

Silpi

Silpi Mylapuru Rajasekhara Chari

S/o

Silpi Mylapuru Venkata Jagannadha  Chari

Phone:

 9848504887,9490196883

0866-2414783

 

    srivenkateswarasilpasala@gmail.com